Brubakkan fangeleir, Sørreisa

Fra KrigsKart.no

Antall fanger: 465. Formål: Veiarbeider, vedhogst. Operativ: 1944-1945. Leir for russiske krigsfanger. Den skal ha vært på omtrent 40-50 mål med en vakthytte like utenfor. Se i Kartet