Bud Fangeleir, Bud

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 90. Formål: befestning. Operativ: 1942-1945. Posisjon er usikker. Se i Kartet