Bud Kystmuseum

Fra KrigsKart.no

Bud Kystmuseum består av to deler. Ergan Kystfort, som er et krigshistorisk museum bygget rundt tyskernes kystfort fra andre verdenskrig, og Kystmuseet som er en kulturhistorisk utstilling i to etasjer. Ergan Kystfort er et krigshistorisk museum fra andre verdenskrig. Anlegget er et tysk krigsfort som er restaurert. Fortet ble bygget på Ergan i perioden 1941-1945 og omfatter anlegg i fjell med operasjonsrom, kommandosentral og forlegningsrom Her er våpen, utrustning og tekniske installasjoner samt personlig utstyr. Utstillingen berører også de lokale krigsbegivenheter. Ergan kystfort var en del av Atlanterhavsvollen, et omfattende forsvarssystem som gikk fra Murmansk til Spanskekysten. "Festung Bud», som tyskerene kalte det, var 1 av ca 1500 forsvarsstillinger fra Norges grense mot Sovjunionen i nord, til den spanske grensen mot Frankrike i sør. Langs norskekysten ble det bygd i alt 293 kystfort. Vi tilbyr omvisning i to av fortets bunkere. (tekst fra museets nettside) Se i Kartet