Bunker, Arendal

Fra KrigsKart.no

Kommunikasjonsbunker for stillingene i området. Noen meter nordøst finner man flere stillinger i betong. Se i Kartet