Bunker, Bjørkingshaug

Fra KrigsKart.no

Bunker som tilhørte batteriet på Folkvord. Denne var en av de tre som var tegnet innenfor området som var inngjerdet. Bunkeren er åpen og i god stand. Den er nå avlåst med dører fra senere tid. Disse ble satt inn da bunkeren ble brukt av Heimevernet etter krigen. Se i Kartet