Bunker, Buddegarden

Fra KrigsKart.no

Bunker i skogen sør for Buddegarden. Den ligger nær en gammel kjerrevei som gikk sørover. Det ble ikke funnet skriftlige kilder om denne bunkeren. Den er i god stand. (kilde: Sandnes Kommune) Se i Kartet