Bunker, Eidsvågneset, Bergen

Fra KrigsKart.no

Denne hadde trolig både kamp og observasjonsoppdrag, i likhet med tilsvarende bunkere ved Frøviken og i Breidalen lengre sør ved Byfjorden. Se i Kartet