Bunker, Enevaldsveien

Fra KrigsKart.no

Lengst sør i Høyland støttepunkt ligger en VF1 på et jorde på Sørbø. Den har to innganger til et rom med bølgeblikktak. Rundt bunkeren finnes det mange spor etter løpegraver i terrenget, og i kort avstand fra bunkeren var det i følge lokalkjente også et ammunisjonslager. Bunkeren har tallet «10» over inngangen nedenfor trappen. Den er lett tilgjengelig og i god stand. (kilde: Sandnes Kommune) Se i Kartet