Bunker, Erdal

Fra KrigsKart.no

En planlagt bunker rett ved rullebanene til flyplassen på Forus. Det er usikkert om denne ble bygget. I sammenheng med denne var det et ammunisjonslager. Se i Kartet