Bunker, Fornebu

Fra KrigsKart.no

Bunker i betong. Har i senere tid vært brukt som lager og garasje. Se i Kartet