Bunker, Fredheim, Narvik

Fra KrigsKart.no

Bunker i betong, ukjent funksjon. Noen meter lengre sør ligger det rester etter trolig en annen bunker. Se i Kartet