Bunker, Høvik verk

Fra KrigsKart.no

Vinteren 1944-1945 bygget tyskerne bunkere og tilfluktsrom i området ved Høvik verk. En av de lå her, men er nå murt igjen. Se i Kartet