Bunker, Høylandsåna

Fra KrigsKart.no

På Hove, mellom E39 og gamle ålgårdsvei ligger en VF1 under kjelleren på en enebolig. Det er en trapp ned kjellerstuen i eneboligen ned i bunkeren. Bunkeren er nå gjort om til en liten privat bar. Eieren tatt godt vare på mange detaljer, som bølgeblikktaket, våpenstativer og skyteskåret. Bunkeren er i god stand, men er forandret en del fra slik den opprinnelig var. (kilde: Sandnes Kommune) Se i Kartet