Bunker, Haukimmelen

Fra KrigsKart.no

En bunker i nærheten av bunker 4 på Vippene, ligger nedgravd utenfor huset på gården. Se i Kartet