Bunker, Jonsokberget

Fra KrigsKart.no

Ved Jonsokberget sør for der muren ble bygget, og utenfor selve støttepunktet, ligger en lite rom sprengt ut i fjellet. Her er det et skyteskår i retning kyrkjevegen. Det ble ikke funnet skriftlige kilder på denne bunkeren. Den er i god stand. (kilde: Sandnes Kommune) Se i Kartet