Bunker, Knolten

Fra KrigsKart.no

Vest for Leanuten ligger en nedgravd bunker. En løpegrav gikk fra bunkeren og gjennom en skog. Skogen løpegraven går i er vernet på grunn av et eldre kulturminne, en gravhaug. Se i Kartet