Bunker, Leanuten

Fra KrigsKart.no

Øst for Leanuten, helt øst i støttepunktet, ligger en 676-bunker på et jorde. Den er bygget for en 4,7 cm Festungpak. På toppen av bunkeren er det en luke for et periskop. Bunkeren er i god stand. Den er delvis gravd ned, og det er derfor ikke mulig å se innsiden. Den er i god stand. Se i Kartet