Bunker, Riaren

Fra KrigsKart.no

På nordsiden av Riaren ligger en liten tunnel sprengt ut i fjellet av tyskerne. Inne er deler av veggen bygget opp av murstein, sannsynligvis fra Sandnes, og med tak av bølgeblikk over. Utenfor inngangene er det to murte vegger av betong for beskyttelse. Dette har sannsynligvis fungert som et tysk ammunisjonslager. Ved Riaren kunne man få god utsikt til store deler av Austrått og byen. På toppen av fjellet er det også en stor løpegrav som muligens tyskerne fikk laget. Mursteinveggene på innersiden av bunkeren har delvis rast ned. Utenom det er bunkeren i god stand. (kilde: Sandnes Kommune) Se i Kartet