Bunker 1, Myrland

Fra KrigsKart.no

Ved Myrland, mot Hovemarka, lå en tysk bunker. Denne ligger i grensen mellom hagen til en privat enebolig og byggefeltet Hovemarka. Det er usikkert om denne nå er nedgravd eller fjernet. Se i Kartet