Bunker 18, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Persaunet leir: Bygning 18 i Kommandoveien ble bygget i 1943 og var administrasjonsbunker for ubåthavna på Dora. Bunkeren inneholdt lagerrom og enkle sanitærrom. Det er utvendig trappeadkomst til taket, der det under 2. verdenskrig var kanonstillinger og ammunisjonsrom. Se i Kartet