Bunker 2, Buddegården

Fra KrigsKart.no

Litt sør for den eksisterende bunkeren ved Buddegården, nå rett ved Riksvei 13, fantes en bunker. Det finnes ingen tydelige spor etter denne. og den har sannsynligvis blitt fjernet på grunn av enten jordbruk eller byggingen av riksvei 13. Se i Kartet