Bunker 2, Ganddal

Fra KrigsKart.no

Planlagt bunker sør-vest i støttepunktet. Det er usikkert om denne faktisk ble påbegynt/bygget. Området der bunkeren sto er nå tett utbygd, og det finnes ingen tydelige spor etter denne i dag. Se i Kartet