Bunker 2, Myrland

Fra KrigsKart.no

Ved Myrland, litt sør-øst for der Riksvei 13 nå krysser gamle ålgårdsvei, lå det en bunker. Det er usikkert om denne nå er nedgravd eller fjernet, men det ble ikke funnet noen tydelige spor etter denne. Se i Kartet