Bunker 2, Raugstadbekken

Fra KrigsKart.no

En av de fire bunkerne som er tegnet inn sørvest for hovedområdet på Folkvord. Denne, og en til, er ennå tilgjengelige. Bunkeren er i god stand. Se i Kartet