Bunker 3, Heigre

Fra KrigsKart.no

Bunker av typen R676 lå her, men har i løpet av de siste årene blitt fjernet. Den ble gravd ut og lempet hel ned i et hull. Ligger nå dypt under grustaket som er etablert på haugen. Den er fjernet fra sin opprinnelige posisjon. Se i Kartet