Bunker 3, Helhei

Fra KrigsKart.no

En av de fire bunkerne som er tegnet inn sørvest for hovedområdet på Folkvord. To av disse er ennå tilgjengelige. Denne er sannsynligvis nedgravd. Se i Kartet