Bunker 3, Riaren

Fra KrigsKart.no

Sør for Riaren, ved innkjørselen til Øygarden var det plassert en bunker. Det finnes ingen tydelige spor etter denne. og den har sannsynligvis blitt fjernet på grunn av enten jordbruk eller byggingen av riksvei 13. Se i Kartet