Bunker 3: Lunde

Fra KrigsKart.no

Bunker øst i støttepunktet. Lå helt ved piggtrådgjerdet, med utkikk over jernbanen. Området der bunkeren sto er nå tett utbygd, og det finnes ingen tydelige spor etter denne i dag. Se i Kartet