Bunker 4, Heigre

Fra KrigsKart.no

Bunker, løpegraver og MG-stilling som nå er fjernet etter at grustaket ble opprettet. Det skal også ha vært en tunnel her, men det er usikkert om den eksisterer. Se i Kartet