Bunker 4, Leavoren

Fra KrigsKart.no

Ved en skogflekk og et jorde rett sør for Leanuten lå en bunker. Denne er ikke lenger synlig, og sannsynligvis nedgravd. Se i Kartet