Bunker Nr.6, Hellemobotn

Fra KrigsKart.no

Bunker murt opp av stein, omtrentlig 3 x 3 meter. Se i Kartet