Bunker Nr.8, Hellemobotn

Fra KrigsKart.no

Bunker murt opp av stein, omtrentlig 5 x 5 meter. Se i Kartet