Bunker og forlegning, Bergen

Fra KrigsKart.no

Bygningene med adresse Hermann Grans vei nr. 4, nr. 6, nr. 3, nr. 5 og nr. 7 er eks. tyske kasernebygninger. Ca. 10 – 15 meter vest for nr. 6 finnes inn/utgangen til et større bunker/tilfluktsanlegg sprengt ut i fjell. Se i Kartet