Bunkere, Breidalen

Fra KrigsKart.no

Objektene lokaliseres i friområdet Breidalen mot Byfjorden, mellom Nedre Lønborg og Brunestykket. Se i Kartet