Bunkere m.m Bergenhus, Bergen

Fra KrigsKart.no

Bergenhus ble tidlig etter okkupasjonen tatt i bruk som hovedkvarteret til Seekommandant, dvs. den tyske marinens operative leder, direkte underlagt Kommandierender Admiral der Norwegische Westküste, Otto von Schrader. Et slikt hovedkvarter var avhengig av et godt utbygd sambandsnett, og en større sambandssentral ble bygd inn i kjelleren under Rosenkrantztårnet. Se i Kartet