Dalane Fangeleir, Kristiansand

Fra KrigsKart.no

Antall fanger: 90-100. Formål: Grøftearbeider. Operativ: ukjent. Posisjon er usikker. Se i Kartet