Dalhaugs plass, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Dalhaugs plass ved Kyvatnet var en tysk leir under krigen. Her var ca 200 tyske soldater plassert. Et luftvernbatteri var installert i leiren, med 3 større luftvernkanoner. Se i Kartet