Den tyske flyplassen i Bodø

Fra KrigsKart.no

I maidagene 1940 kom det engelskmenn til Bodø for å bygge flyplass. Den skulle forsvare byen mot tyskerne. Det ble bestemt at flystripa skulle ligge på Plassmyra ved Hernes. Bodøs mannfolk ble nermest beordret til å delta i arbeidet. Den 21 mai 1940 ble det kunngjort i avisa at alt arbeid skulle opphøre i byen og at folk skulle møte med hakke og spade ved Kålhus kiosken. 26 mai 1940 sto en flystripe på ca. 40x600 meter klar, noe tyskerne fikk interessen for. Flere tyske fly kom over byen for å se på forholdene rundt flyplassen.Den 26 mai 1940 når flyplassen var klar til bruk ble det sendt 3 engelske fly fra 263 Sqn til Bodø. Disse flyene opererte rundt i nærområdet denne dagen og kommende natt. Tidlig om morgenen 27 mai begynner den tyske bombingen av Bodø og etter et par dager er flystripa ødelagt. De tre engelske flygerne har kjempet en hard luftkamp og alle tre omkom senere i krigen. Utenfor flymuseet har det blitt reist en minnestøtte for dem.I januar 1942 ble en jagerskvadron, 7.Staffel JG 5, opprettet i Bodø. Skvadronen besto av 15 Messerschmitt Bf 109 E-7. Oppgaven var beskyttelse og overvåkning av deler av luftrommet i området. Skvadronen forlot byen i april 1942. Flere fly og avdelinger opererte ut fra Bodø i korte perioder resten av året. Ellers så var det ikke mye aktivitet på flyplassen før slutten av 1944. Det skyltes slutt-kampene ved Murmansk og at Finland kapitulerte overfor Sovjet. I mai like før kapitulasjoen var det rundt 30 fly stasjonert i Bodø.I tiden etter krigen ble mye av fly og utstyr ødelagt og gravd ned. Flyplassen hadde en usikker fremtid men den ble holdt ved like. I 1950 startet det en storstilt utbygging av ny flyplass på Hernesjordene. Det finnes ikke mange spor igjen fra den tyske flyplassen. Flystripa gikk der hvor flymuseet er i dag og ingen synlige spor er igjen etter den. Den Tyske brannstasjonen er i dag på Plassmyra, som museumslokale. På Bodø hovedflystasjon er det to hangarer i bruk som opprinnelig var tyskbygd. Andre forsvarsverk som bunkere og stillinger finner man rundt hele flyplassen. (kilde: thomaslillevoll.net) Se i Kartet