Dombås Fangeleir, Dovre

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 200. Formål: ukjent. Operativ: 1942-1945. I sørlig del av dagens masseuttak, rett nord for Romsdalsbanen, var det fra 1942 og til krigen sluttet fangeleir med russiske krigsfanger. Nord for fangeleiren lå det en gravplass for krigsfanger. Se i Kartet