Dora 3, Trondheim

Fra KrigsKart.no

Den planlagte bunkeren DORA Ill skulle bli den største av tyskernes 3 bunkere, men omfattende anlegging av infrastruktur, som for eksempel et 1,5 km langt jernbanespor fra Charlottenlund, samt stor mangel på arbeidskraft, gjorde at Storadmiral Eric Raeder besluttet planene lagt på is sensommeren 1942, og bestemte at de heller skulle konsentrere seg om Dora I og II Nyhavna. Se i Kartet