Etterstadleiren, Oslo

Fra KrigsKart.no

Etterstadleiren (Lager Etterstad) var en tysk en brakkeleir som fra 1942 lå på Etterstad i Oslo. Dette var en leir primært for den tyske forsyningsbataljonen Nachschub-Batallion tilhørende Wehrmacht nordøst på Etterstad, og en tysk fangeleir drevet av SS-Totenkopf-Verbände for russiske krigsfanger, underavdeling av Stalag 303 på Jørstadmoen og som lå nord for Lager Etterstad omtrent der Helsfyr T-banestasjon ligger i dag. Denne var først inngjerdet med piggtråd, senere med et plankegjerde. Lager Etterstad var ganske omfattende og besto av 42 bygninger. Blant disse var 16 mannskapsbrakker som hver huset 120-mann og 10 mannskapsbrakker som hver hadde plass til 90-mann. I tillegg var det to administrasjonsbrakker, en arrestbrakke og tre spisebrakker. Hoveddelen av leiren lå i sør, innenfor den nåværende Etterstadsletta, mellom Strømsveien og Hovedbanen. Den hadde en stram plan rundt en akse med en leirgate fra vest mot øst, krysset av to tverrveier. Langs leirgaten lå fem brakker på hver side med gavlsiden mot leirgaten, for enden av tverrveiene lå brakker med langsiden mot veien. I enden av leirgaten lå en åpen plass og tre brakker, den midterste som en fond mot leirgaten. Resten av leiren som lå nord for dette anlegget, var lagt friere i terrenget. Leiren ble revet etter krigen, i forbindelse med byggingen av punktblokkene og blokkene i borettslaget Etterstad Nord tidlig på 1950-tallet. Se i Kartet