Evakueringen fra Senja

Fra KrigsKart.no

(Kilde: Wikipedia) Evakueringen fra Senja (Operation Alphabet) var en operasjon under andre verdenskrig der 4 600 britiske, franske og eksilpolske soldater ble evakuert fra Senja mellom 4. og 8. juni 1940. Kort tid etter at Norge ble invadert av Tyskland i 1940 ble britiske, franske og eksilpolske soldater landsatt i Harstad fra 14. april. Ekspedisjonskorpset besto av ca 25 000 mann og skulle kjempe mot tyskerne sammen med norske stridskrefter i nord. Det tyske angrepet mot Belgia, Nederland og Frankrike 10. mai skulle imidlertid endre situasjonen i nord. Den tyske lynkrigen mot vest ble en katastrofe for de tre landene og de allierte kunne ikke lengre ha et ekspedisjonskorps i Nord-Norge. Det var større behov for disse soldatene andre steder. Britene og Royal Navy planla derfor en evakuering av ekspedisjonskorpset; operasjon Alphabet. Operasjonen ble ledet av kontreadmiral John Guy Protheroe Vivian ombord i krysseren «Coventry». Ekspedisjonstyrken skulle fraktes med norske fiskeskøyter ut til ventende britiske jagere. Disse skulle frakte troppene ut i rom sjø utenfor kysten av Troms der soldatene skulle overføres til troppetransportskip. På grunn av høy sjø var ikke dette mulig, og man bestemte seg for å starte evakueringa i Ersfjorden på Senja. Klokka 03.20 den 4. juni startet overføringa av soldater fra i alt sju jagere til tre troppetransportskip. Og samme dag avsluttet britene evakueringa av britiske og franske styrker fra Dunkerque i Frankrike etter den totale kollapsen der. Klokka 14.25 var den siste soldaten ombord og skipene forlot fjorden. Under hele operasjonen hadde britiske marinefartøyer og fly overvåket området. Angrep fra tyske marinestyrker og ikke minst fly ville kunne gjort enorm skade. Tilsammen 4 600 soldater ble overført til troppetransportskip i løpet av dette døgnet. De høye bølgene i Ersfjorden vanskeliggjorde evakueringa, man brukte lengre tid enn planlagt. Man besluttet derfor å bruke Risøysundet mellom Andøya og Hinnøya til å evakuere den resterende delen av ekspedisjonskorpset. Ifølge skipsloggen til kontreadmiral Vivian, var evakueringsfasen av operasjon Alphabet ferdig klokka 10.05 den 8. juni. De 7 siste av de i alt 13 troppetransportskipene forlot Norge og satte kursen mot Storbritannia. Et av skipene, «Lancastria», skulle 13 dager senere bli senket utenfor Saint-Nazaire i Frankrike. «Lancastria» hadde mellom 7 000 og 9 000 britiske og franske soldater som skulle evakueres, da det ble truffet av bomber fra tyske fly. 2 477 overlevde senkningen, mellom 4 000 og 6 000 mennesker døde, man kjenner ikke det eksakte tallet. Se i Kartet