Fåborg Fangeleir, Lillehammer

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 600. Formål: ukjent. Operativ: 1945. Posisjon er usikker. Se i Kartet