Falkgården, Vadsø Finnmark

Fra KrigsKart.no

Vadsø ble angrepet to ganger denne dagen. Tre sivile mistet livet, og 12 tyskere. Tilsammen ble det sluppet ca. 46 tonn sprengbomber over byen. 36 Russiske fly tok av fra Vajenka i det første angrepet. De bombet havnen og flere militære installasjoner. 10 minutter senere kom det andre angrepet, som bombet militære brakker. Dette flyet var med i det siste angrepet og ble skutt ned av JG 5, Walter Schuck. Dette ble hans seier nummer 170. Flyet eksploderte i luften like over Falkgården. Kaptein Protas greide å hoppe ut, de 3 andre omkom. Protas ble tatt hand om av sivile, og kort tid etterpå overlevert til tyske styrker. Han var krigsfange i Norge frem til mars 1945. Deretter ble han sendt til ny leir i Tsjekoslovakia hvor han var til krigens slutt. Noen uker før han ble skutt ned her, hadde han vært med å senket en av sine egne ubåter ved en feiltagelse. Sch-402 ble senket med alle ombord utenfor Sletnes fyr, 21. september 1944. Se i Kartet