Falsnes Fangeleir, Storfjord

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 465. Formål: Bygging av "Bollmannsveien/Russeveien". Operativ: 1944-1945. Veien som på folkemunnet lenge het «dødsveien», men som senere fikk navnet Bollmannsveien/Russeveien, ble bygget i høsten 1944 av russiske, polske og jugoslaviske krigsfanger. Navnet fikk den etter anleggslederen Bollmann. Av et kompani på 350 fanger, skal bare 18 ha overlevd ved krigens slutt.Veien slynger seg opp Falsnesfjellet helt opp til 550 meter over havet, der en bunker av stein er rekonstruert. Selve veien er også restaurert og det er satt opp skilt som forteller krigshistorien for kommunen, om veien og dens betydning og om de store mengdene med fanger som oppholdt seg i kommunen mot slutten av krigen og hvilken skjebne de led. Se i Kartet