Farstad Fangeleir, Fræna

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 10-20. Formål: Skjære brenntorv. Operativ: kun kort tid. Posisjon er usikker. Se i Kartet