Fauske Fangeleir, Fauske

Fra KrigsKart.no

Antall fanger 71. Formål: Organisasjon Todt, Sykehus, transport. Operativ: ukjent. Det var flere fangeleire i Fauske, Kleiva, Peterslager ved Åseng og Leirelva. Ved Leirelva produserte tyskerne knott av tresorten Older. Ved Kleiva var det på det meste 264 sovjetiske krigsfanger innenfor gjerdene. Fangene i denne leiren arbeidet stort sett med transport i hele Fauske-regionen og brukte mye hest og slede/vogn. Se i Kartet