Feltkanon 2, Florø

Fra KrigsKart.no

Stilling for fransk feltkanon av typen Schneider 155mm satt opp av den tyske vernemakten. Se i Kartet