Feltlasarett, Bjørnelvdal, Finnmark

Fra KrigsKart.no

Stort feltlasarett primært for sårede fra fronten. Feltlasarett, 18 stk brakker, fangeleir, 2 stk fjellanlegg, brønner, luftvernstilling og MG-stilling. Se i Kartet