Fengsel, Fornebu

Fra KrigsKart.no

Her var det opprinnelig vakthus og fengsel under krigsårene. Bygningene var tegnet av Odd Nansen og Ernst Holmboe i 1940. Se i Kartet